banner
Quy Chế-Quy Định
Quy định Về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp In Email
Thứ sáu, 12 Tháng 8 2011 15:05

Quy định Về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Download:
FileFile size
Download this file (Quy dinh kem QD77.doc)Quy dinh kem QD77.doc54 Kb
 
Quy chế 25/2006/QĐ-BGDĐT về đào tạo đại học và cao đẳng chính quy In Email
Thứ hai, 27 Tháng 6 2011 15:04

Quy chế 25/2006/QĐ-BGDĐT về đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

Download:
FileFile size
Download this file (QC252006.pdf)QC252006.pdf266 Kb