banner
Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp - Hệ Đại học, Liên thông và CĐ 2013

 

Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp - Hệ Đại học  2012 (Xem file đính kèm)

 

Đề nghị sinh viên xem danh sách đính kèm, nếu sai mang theo hồ sơ minh chứng để đối chiếu.

Đối với sinh viên khóa 2005, 2006, 2007 đề nghị mang theo 1 tấm ảnh 3x4.

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Căn cứ Điều 1, Thông tư  số 22/2012/TT – BGDĐT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên hệ Đại học, Liên thông và Cao đẳng đã được xét tốt nghiệp vào ngày 28/12/2012 đến trực tiếp Phòng Đào Tạo để ký xác nhận thông tin cá nhân in bằng tốt nghiệp (Bắt buộc)

Địa điểm: Phòng Đào tạo 342bis Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Quận Tân Bình.

Thời gian: Từ 14/01/2013 đến hết ngày 17/01/2013 (Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00)

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không đến ký xác nhận thông tin cá nhân, Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào dữ liệu lưu giữ tại phòng và tiến hành in bằng tốt nghiệp. Mọi khiếu nại về sau Phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm.

Sinh viên có thể xem danh sách tại địa chỉ: http://hungvuong.edu.vn/daotao/

Đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên để thuận tiện cho việc in bằng.

Trân trọng,

 

 

                                                                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG

                                                                                                 ThS. Nguyễn Thị Mai Bình

Download:
FileFile size
Download this file (DS Tot nghiep dot 1 - 2013.xls)DS Tot nghiep dot 1 - 2013.xls2404 Kb
 
Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp - Hệ Đại học 2012

Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp - Hệ Đại học  2012 (Xem file đính kèm)

 

Đề nghị sinh viên xem danh sách đính kèm, nếu sai mang theo hồ sơ minh chứng để đối chiếu.

Đối với sinh viên khóa 2005, 2006, 2007, 2008 đề nghị mang theo 1 tấm ảnh 3x4.

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Căn cứ Điều 1, Thông tư  số 22/2012/TT – BGDĐT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên hệ Đại học đã được xét tốt nghiệp vào ngày 12/10/2012 đến trực tiếp Phòng Đào Tạo để ký xác nhận thông tin cá nhân in bằng tốt nghiệp (Bắt buộc)

Địa điểm: Phòng Đào tạo 342bis Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Quận Tân Bình.

Thời gian: Từ 12/11/2012 đến hết ngày 24/11/2012 (Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00)

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không đến ký xác nhận thông tin cá nhân, Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào dữ liệu lưu giữ tại phòng và tiến hành in bằng tốt nghiệp. Mọi khiếu nại về sau Phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm.

Sinh viên có thể xem danh sách tại địa chỉ: http://hungvuong.edu.vn/daotao/

Đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên để thuận tiện cho việc in bằng.

Trân trọng,

 

 

                                                                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG

                                                                                                 ThS. Nguyễn Thị Mai Bình

Download:
FileFile size
Download this file (DS Sinh vien xac minh ly lich ca nhan DH 2012.xls)DS Sinh vien xac minh ly lich ca nhan DH 2012.xls1227 Kb
 
Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp tháng 11/2012 - Hệ Cao đẳng

Thông báo xác nhận thông tin cá nhân SV tốt nghiệp tháng 11/2012 - Hệ Cao đẳng (Xem file đính kèm)

Đề nghị sinh viên xem danh sách đính kèm, nếu sai mang theo hồ sơ minh chứng để đối chiếu.

Đối với sinh viên khóa 2005, 2006, 2007, 2008 đề nghị mang theo 1 tấm ảnh 3x4.

 
Thông báo mức đóng học phí học kỳ 1 (2012 - 2013)

Thông báo mức đóng học phí học kỳ 1 (2012 - 2013)

 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2008 (ĐH) VÀ 09 (CĐ) BS BẰNG TN

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2008 (ĐH) VÀ 09 (CĐ) BS BẰNG TN

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên còn thiếu bằng tốt nghiệp THPT bổ sung gấp cho Phoàng Đào tạo để phòng hoàn tất thủ tục tốt nghiệp.

 


Trang 7 trong tổng số 11 trang.