banner
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 07/2016

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 07/2016.

Download:
FileFile size
Download this file (DanhSachTotNghiep_07_16_WEB.xls)DSTN_07_201666 Kb
 
Danh sách phòng thi - kỳ thi tốt nghiệp khối kiến thức chuyên nghiệp ngày 25/06/2016

Thông báo danh sách phòng thi kỳ thi tốt nghiệp ngày 25/06/2016.

Lưu ý:  - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

            - Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo; ĐT: 08.38550264

Download:
FileFile size
Download this file (DANH_SACH_DU_THI_06_2016_WEB.xls)DSDT_KTCN_06201651 Kb
 
Danh sách phòng thi - kỳ thi tốt nghiệp Lý luận Chính trị ngày 24/06/2016

Danh sách phòng thi _ Kỳ thi tốt nghiệp Lý luận chính trị ngày 24/06/2016.

Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

           - Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo; ĐT: 38550264.

Download:
FileFile size
Download this file (DanhSachDuThi_MacLe_06_2016_Web.xls)Danh_Sach_Phong_Thi_LLCT_06201626 Kb
 
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2015 (DANH SÁCH THI KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGHIỆP VÀ CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ)

 
Danh Sách chổ ngồi lễ tốt nghiệp ngày 14/11/2015

Danh Sách chổ ngồi lễ tốt nghiệp ngày 14/11/2015 (xem file đính kèm)

 


Trang 2 trong tổng số 11 trang.