::: Chao mung ban den voi website Truong DH Hung Vuong::
Trang chủ
Tin tức mới
Ngày hội Hướng nghiệp, dạy nghề lần 5 - năm 2017
Lễ công bố logo mới của Trường
Công bố các quyết định nhân sự của Trường
Giải cầu lông “Mừng Xuân Bính Thân 2016”
Họp mặt Tân niên mừng Xuân
Đoàn cán bộ Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM tham quan, học tập kinh nghiệm các khu công nghiệp và trường đại học phía Bắc
Thường trực Thành Đoàn – Hội sinh viên TP.HCM và Lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 5 thăm và chúc Tết Trường
Tham quan Đại học Tân Tạo và Bệnh viện Tân Tạo
20-11 Tri ân các nhà sáng lập Trường
HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
Sự kiện qua ảnh
Web link
Số người truy cập
Giới thiệu
Phụ Trách phòng  :   Mạch Trần Huy     

 

Cán Bộ     :                 Lâm Phạm Như An

                                       Trần Phương Thảo

                                        Phan Tú Trinh

                                           

                                           

                                
Phòng Tổ chức - Pháp chế (tên cũ là Phòng Tổ chức, Nhân sự - Pháp chế)được thành lập ngày 11/04/2007 theo quyết định số 47/QĐ-ĐHHV ngày 11/04/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Hùng Vương (nay là Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM).
I. Chức năng  :
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên, tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực hiện pháp chế trong nhà trường.
II. Nhiệm vụ    :
1. Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng về cơ cấu tổ chức, xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu hoạt động của trường; tham mưu và giúp Hiệu trưởng công tác quản lý nhân sự. Gồm:
1.1. Đề xuất việc tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên.
1.2. Quản lý, hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến cán bộ, nhân viên.
2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện pháp chế trong nhà trường. Cụ thể :
2.1. Tham mưu đề xuất và phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên và sinh viên.
2.2. Tham gia nghiên cứu đề xuất xây dựng các quy chế, quy định trong Nhà trường, rà soát các quy chế, quy định hiện hành và đề nghị sửa đổi bổ sung, để đảm bảo xây dựng hệ thống quy chế, quy định của trường, các văn bản liên quan đến hoạt động của Trường, phục vụ tốt cho công tác quản lý của nhà trường phù hợp với pháp luật.
2.3. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền, báo cáo viên pháp luật và tủ sách pháp luật trong nhà trường.
3. Tham gia và phối hợp với Ban Kiểm soát thanh tra, kiểm tra về công tác thi hành pháp luật, quy chế, quy định, nội quy trong nhà trường.
III. Tổ chức    :
Phòng Tổ chức - Pháp chế gồm có Trưởng phòng, Phó phòng và một số chuyên viên. Nhiệm kỳ của Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng quy định tại điều 5, chương V. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Dân lập Hùng Vương (nay là Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM ).
 

Tư vấn tuyển sinh Online
Liên Kết
Thăm dò dư luận
Bạn quan tâm đến ngành học nào của trường Đại học Hùng Vương ?
Công nghệ sau thu hoạch
Du lịch
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Quản trị bệnh viện
Tài chính ngân hàng
Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ
Công nghệ kỹ thuật xây dựng